-
-
-

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Dobry Adres Nieruchomości z siedzibą przy Zagłoby 11 pok.11, 35-303 Rzeszów (`Administrator`, `Dobry Adres Nieruchomości`), z którym kontaktować się
można poprzez adres e-mail: biuro@dobryadres.rzeszow.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz w celach
analitycznych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
– prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
– w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem Administratora, niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i
wykonania umowy zawartej z Dobry Adres Nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. B RODO).
4. Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi
na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia
sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego
– do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy
– do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń
umownych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
z przyczyn związanych z szczególną sytuacją,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia
odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.